Organem zarządzającym i wykonawczym Spółki jest Zarząd. Zarząd wykonuje wszelkie uprawnienia w zakresie zarządzania Spółką, z wyjątkiem uprawnień zastrzeżonych przez przepisy prawa i Statutu Spółki dla jej pozostałych organów. Uchwały Zarządu zapadają większością głosów. W przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.

Do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu łącznie lub członek Zarządu łącznie z prokurentem. Zgodnie z par. 11 Statutu Zarząd liczy od 2 do 9 członków powoływanych i odwoływanych uchwałą Rady Nadzorczej. Zarząd prowadzi sprawy spółki oraz reprezentuje Spółkę. Kadencja Zarządu trwa trzy lata. Członkowie Zarządu powoływani są na okres wspólnej kadencji.

 

pdf_ico.png Regulamin Zarządu [pdf; 100,2 KB]

Sylwetki Zarządu

Maciej Oleksowicz

Prezes Zarządu
Studiował na Akademii Leona Koźmińskiego oraz Uniwersytecie Warszawskim na kierunku marketing i zarządzanie. Kierowca rajdowy. W latach 2010-2011 startował w Rajdowych Samochodowych Mistrzostwach Europy, zaś w roku 2012 w cyklu mistrzostw świata SWRC.

Od 2007 roku prowadził działalność gospodarczą związaną z organizacją szkoleń bezpiecznej jazdy, motoryzacyjnymi imprezami integracyjnymi, a od 2009 roku zajmuje się obsługą serwisową pojazdów rajdowych oraz sprzedażą części zamiennych do takich pojazdów.

 

W latach 2000-2008 zatrudniony w Spółce, gdzie zajmował się tworzeniem działu części do pojazdów sportowych oraz tuningu, następnie zaś wdrażaniem systemów informatycznych ERP, hurtowni danych, systemów logistycznych oraz systemu planowania zapasów magazynowych.

 

W latach 2001-2015 członek Rady Nadzorczej Spółki. Z dniem 15 września 2015 r. zrezygnował z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki, motywując to zamiarem aktywnego zaangażowania w zarządzanie Spółką i Grupą Kapitałową Inter Cars S.A., w szczególności w obszarze nowych technologii oraz IT. Bezpośrednio przed powołaniem w skład Zarządu Spółki pełnił funkcj prokurenta Spółki.

 

Od 1 maja 2017 roku pełni funkcję Prezesa Zarządu.

 

Krzysztof Soszyński

Wiceprezes Zarządu
Absolwent Politechniki Warszawskiej. W Inter Cars S.A optymalizuje działania biznesowe, skupia się na innowacyjności, a także kreuje strategię firmy i nadzoruje zagraniczne spółki zależne.

Jest absolwentem Politechniki Warszawskiej, Wydziału Inżynierii Produkcji. Ukończył także studia doktoranckie w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie.

 

Krzysztof Soszyński od początku swojej kariery zawodowej związany jest z rynkiem części i akcesoriów motoryzacyjnych. Swoją działalność rozpoczął w 1996, jako przedstawiciel handlowy. Od 2000 roku związany z Inter Cars SA. W 2001 r. został powołany na Członka Zarządu Inter Cars S.A. (od 2004 odpowiedzialny za sprzedaż), a w 2008 roku na stanowisko Wiceprezesa Zarządu.

 

W swojej działalności biznesowej koncentruje się na optymalizacji działań biznesowych, innowacyjności oraz kreowaniu strategii firmy, a także nadzorowaniu zagranicznych spółek zależnych. W swoim dorobku ma również udział w pozyskaniu inwestora finansowego dla spółki i wprowadzeniu Inter Cars S.A. w roku 2004 na Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie

Zadaj nam pytanie

Krzysztof Oleksowicz

Członek Zarządu
Współzałożyciel Inter Cars s.j. Przez 20 lat pełnił funkcję Prezesa Zarządu. Pasjonat motoryzacji.

Absolwent filozofii na Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie (obecnie Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie).

 

W latach 70-tych jeździł do Niemiec, by tam pracować w warsztacie samochodowym. W latach 1978-1979 pracował jako mechanik w Bazie Usług Transportowych. W latach 1980-1986 rozpoczął swoja działalność gospodarczą Pomoc Drogowa oraz uczestniczył w wyprawach wysokogórskich.

 

Od 1990 roku współzałożyciel Inter Cars s.j., gdzie pełnił funkcję Prezesa Zarządu. Po przekształceniu w spółkę akcyjną do roku 2010 nadal pełnił funkcję Prezesa Zarządu, zachowując jednocześnie największy pakiet akcji. Od 2010 roku pełni funkcję Członka Zarządu, kreując strategię firmy.

 

Pasjonat motoryzacji i wszystkiego, co z tym związane. Posiada aktywną licencję rajdową, dzięki czemu bierze udział w rajdach samochodowych. Drugą dyscypliną sportową, której Krzysztof Oleksowicz oddaje się z równą pasją, jest golf.

Zadaj nam pytanie

Wojciech Twaróg

Członek Zarządu
Od lipca 2013 roku Członek Zarządu Inter Cars S.A. Z rynkiem części i usług motoryzacyjnych związany od początku swojej kariery zawodowej.

Z wykształcenia fizyk, absolwent Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach (dawniej Wyższa Szkoła Pedagogiczna).

 

Od początku swojej kariery zawodowej związany z niezależnym rynkiem części i usług motoryzacyjnych. W latach 1996-2006 pracował w JC Auto S.C. – Jadwiga Turbiarz, tj. u największego dystrybutora JC Auto S.A., jako dyrektor zarządzający. Następnie, w roku 2006 w wyniku przejęcia przez JC Auto S.A. dotychczasowego pracodawcy, objął stanowisko kierownika sprzedaży w grupie JC Auto S.A.

 

W wyniku fuzji w roku 2008 pomiędzy JC Auto S.A. i Inter Cars S.A zajął stanowisko kierownika rynku samochodów osobowych w Inter Cars S.A., by w roku 2011 awansować na dyrektora odpowiedzialnego za cały obszar sprzedaży krajowej rynku samochodów osobowych, które to stanowisko piastuje do dziś.

Zadaj nam pytanie

Piotr Zamora

Członek Zarządu
Od stycznia 2013 roku pan Piotr Zamora jest Dyrektorem Finansowym Spółki, zaś od stycznia 2013 roku do września 2016 roku pełnił również funkcję prokurenta Spółki.

Ukończył studia na Akademii Ekonomicznej w Krakowie, uzyskał również kwalifikacje ACCA (Association of Chartered Certified Accountants). Od stycznia 2013 roku pan Piotr Zamora jest Dyrektorem Finansowym Spółki, zaś od stycznia 2013 roku do września 2016 roku pełnił również funkcję prokurenta Spółki.

 

Zatrudniony w Spółce od września 2008 roku, w latach 2008-2013 na stanowisku Zastępcy Dyrektora Finansowego ds. Sprawozdawczości i Kontrolingu. Od maja 2012 roku jest również członkiem zarządu Inter Cars Marketing Services Sp. z o.o.

 

Karierę zawodową pan Piotr Zamora rozpoczął w 1994 roku w Domu Maklerskim Penetrator. Następnie w Deloitte & Touche Audyt Polska, gdzie pracował w latach 1996-1997. Od 1997 roku do 2008 roku związany był z działem audytu firmy KPMG w Polsce oraz we Francji w latach 2001-2002 – w latach 2002-2008 na stanowisku senior managera w dziale audytu KPMG Audyt Polska.

Tomáš Kaštil

Członek Zarządu
Pan Tomáš Kaštil związany jest z Grupą Kapitałową Spółki od 2004 roku, kiedy jako country manager rozpoczął kierowanie działalnością Inter Cars na terenie Republiki Czeskiej

Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Pradze, Republika Czeska, gdzie studiował handel międzynarodowy oraz stosunki międzynarodowe i dyplomację. Ukończył również wydział prawa Uniwersytetu Karola w Pradze.

 

Pan Tomáš Kaštil związany jest z Grupą Kapitałową Spółki od 2004 roku, kiedy jako country manager rozpoczął kierowanie działalnością Inter Cars na terenie Republiki Czeskiej. W latach 2005-2008 country manager w spółkach zależnych Spółki na terytorium Republiki Czeskiej i Słowacji. W latach 2008-2016 pan Tomáš Kaštil nadzorował działalność handlowo-operacyjną spółek zależnych Spółki w klastrze południowym, tj. w Republice Czeskiej, na Słowacji, na Węgrzech, w Rumunii, Bułgarii, Mołdawii, Chorwacji, Słowenii i we Włoszech. Od 2013 roku do dnia powołania w skład Zarządu Spółki pełnił funkcję prokurenta Spółki. Obecnie pozostaje również członkiem zarządu spółek zależnych Spółki: Inter Cars Česká republika s.r.o. z siedzibą w Pradze, Republika Czeska, oraz Inter Cars Slovenská republika s.r.o. z siedzibą w Bratysławie, Słowacja.

 

W latach 2000-2004 pan Tomáš Kaštil związany był z czeskim odziałem firmy Elit, dystrybutora części motoryzacyjnych, gdzie pełnił m.in. funkcje zastępcy dyrektora sprzedaży i zastępcy dyrektora ds. zarządzania produktem.

 

Od 2013 roku pan Tomáš Kaštil zaangażowany jest w projekt społeczny Wyspa Nadziei (Island of Hope), obejmujący wsparcie dla lokalnej społeczności na wyspie Rusinga, Jezioro Wiktorii, Kenia.

Kamienie milowe
Strona korzysta z plików cookies. Zamknięcie tego komunikatu oznacza zgodę na ich zapisywanie na Twoim komputerze. Dowiedz się więcej. Zamknij