Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. Rada Nadzorcza powoływana jest przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki. Walne Zgromadzenie wskazuje Przewodniczącego Rady Nadzorczej. Spośród pozostałych członków Rady Rada Nadzorcza wybiera Wiceprzewodniczącego.

W skład Rady Nadzorczej wchodzi od pięciu do trzynastu członków. Kadencja Rady Nadzorczej trwa pięć lat. Członkowie Rady Nadzorczej mogą być powoływani na kolejne kadencje. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy w szczególności: badanie sprawozdań finansowych Spółki, badanie sprawozdania Zarządu Spółki oraz jego wniosków co do podziału zysków i pokrycia strat, a także składanie Walnemu Zgromadzeniu dorocznych sprawozdań z wyników tych badań, wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego Spółki, na podstawie ofert otrzymanych przez Zarząd, powoływanie i odwoływanie członków Zarządu, wybór spośród członków Zarządu Prezesa Zarządu, ewentualnie Wiceprezesa Zarządu, zawieranie umów z członkami Zarządu Spółki, ustalanie zasad wynagradzania członków Zarządu Spółki, zgoda na zbycie lub nabycie nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości.

Spółka nie utworzyła w ramach Rady Nadzorczej komisji ds. wynagrodzeń.

pdf_ico.png Regulamin Rady Nadzorczej Spółki Inter Cars S.A. [pdf; 41,2 KB] 

pdf_ico.png Rada Nadzorcza Spółki Inter Cars S.A. [pdf; 46,1 KB] 

pdf_ico.png Sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego Zarządu 2016 [pdf; 60 KB] 

pdf_ico.png Sprawozdanie RN z zasadami DPSN na GPW 2016 [pdf; 56 KB]

Sylwetki Rady Nadzorczej

Andrzej Oliszewski

Przewodniczący Rady Nadzorczej
Współzałożyciel Inter Cars s.j. W kolejnych latach pełnił funkcję Członka Zarządu, Członka Rady Nadzorczej, by od 2004 roku stanąć na jej czele jako przewodniczący.

Absolwent Wydziału Ekonomiki Produkcji Szkoły Głównej Planowania i Statystyki w Warszawie, obecnie Szkoła Główna Handlowa.

W 1990 roku współzałożyciel Inter Cars s.j. Od 1999 r. Członek Zarządu, następnie od 2000 r. Członek Rady Nadzorczej, od 2004 r. Przewodniczący Rady Nadzorczej.

Zadaj nam pytanie

Tomasz Rusak

Członek Rady Nadzorczej
Doświadczony ekspert w dziedzinie finansów oraz zarządzania projektami inwestycyjnymi.

Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, na kierunku Finanse i Bankowość (2001). Ponadto, studiował finanse międzynarodowe na Lunds Universitet, Szwecja, a także zarządzanie ryzykiem na Gerhard-Mercator-Universität w Duisburgu, Niemcy (obecnie: Universität Duisburg-Essen). Ukończył również program Association of Chartered Certified Accountants (ACCA) (2004).


Menedżer z wieloletnim doświadczeniem w zarządzaniu finansami spółek na rynku nieruchomości. W latach 2006-2010 dyrektor finansowy i członek zarządu w Atlas Management Company (Poland) Sp. z o.o., gdzie był odpowiedzialny za zarządzanie polską częścią funduszu Atlas Estates Ltd. notowanego na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, inwestującego w nieruchomości komercyjne i mieszkaniowe w Europie Środkowo-Wschodniej. Następnie, w latach 2010-2013 pełnił funkcję dyrektora finansowego w ORCO Property Group w Polsce, międzynarodowej grupie inwestującej w nieruchomości, notowanej m.in. na giełdach w Warszawie i Pradze. W latach 2013-2015 dyrektor finansowy w Hochtief Development Poland Sp. z o.o.


Wcześniej, w latach 2004-2006 pracował, jako starszy konsultant w firmie Andersen Business Consulting, gdzie doradzał m.in. w zakresie finansów przedsiębiorstw, zarządzania wartością firmy i budowania strategii biznesowych. W latach 2000-2003 zatrudniony w firmie Deloitte, początkowo w obszarze doradztwa podatkowego, a następnie doradztwa finansowego, ze szczególnym uwzględnieniem transakcji fuzji i przejęć oraz procedur zarzadzania ryzykiem nadużyć gospodarczych.
 

 

Zadaj nam pytanie

Piotr Płoszajski

Członek Rady Nadzorczej
Swoje wykształcenie i bogate doświadczenie wykorzystuje w pracy naukowej w Szkole Głównej Handlowej, doradzaniu korporacjom i zasiadaniu w Radzie Nadzorczej Inter Cars S.A.

Absolwent zarządzania na Uniwersytecie Łódzkim i Harvard Business School, USA. Stypendysta m.in. The Ford Foundation, The British Academy, CNRS w Paryżu, The Swiss Foundation, Japan Society for the Promotion of Science i DAAD. Research Scholar w Sloan School of Management, Massachusetts Institute of Technology (MIT), USA.

1971-1998 pracownik naukowy w PAN, w latach 1987-1991 dyrektor Instytutu Filozofii i Socjologii PAN, a w latach 1993-1998 Dyrektor Generalny Polskiej Akademii Nauk.

Profesor i kierownik Katedry Teorii Zarządzania w Szkole Głównej Handlowej. Prorektor d/s Współpracy z Zagranicą w kadencji 2005-2008. W 2003 r. wybrany przez studentów “Inspiracją Roku”, w 2005 r. – „Najwyżej Ocenianym Wykładowcą SGH”, a w 2009 r. – “The Best Executive MBA Instructor”. Założyciel i przewodniczący Rady Polsko-Japońskiego Centrum Zarządzania w SGH. Współtwórca i wykładowca Warsaw Executive MBA prowadzonego w SGH wspólnie z Carlson School of Management, USA. Autor ponad 220 publikacji, w tym kilku książek w języku angielskim. Ostatnio zajmuje się Nową Gospodarką, wpływem technologii na modele biznesowe, strategiami hiper konkurencyjnymi, prosumpcją i marketingiem dla „nowego klienta“. Doradca i wykładowca w wielu korporacjach polskich i międzynarodowych, m.in.: Samsung, HP, PZU SA, PKO SA, BreBank, Millenium Bank, Kredyt Bank, Orlen, Lotos, MCX, Mastercard, Mars, Masterfood, Microsoft, UNIBEP, TP SA, Orange, Era, PGF, ING, Sybase, Wolters Kluwer, Eureko, P&G, McKinsey, Polbank, Fortis Bank, Expander, Three Mousquetaires, PWPW, Kompania Piwowarska, Lafarge.

 

Jest niezależnym członkiem Rady Nadzorczej.

Zadaj nam pytanie

Michał Marczak

Członek Rady Nadzorczej
Wielokrotnie wyróżniany w rankingach analityków finansowych. Od 1997 roku związany z rynkiem kapitałowym.

Absolwent Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, kierunku Finanse i Bankowość.

Od 1997 roku związany zawodowo z rynkiem kapitałowym. Pierwsze doświadczenia zawodowe zdobywał jako analityk finansowy w Pioneer Polski Dom Maklerski. Od 2000 roku zatrudniony w Dom Inwestycyjny BRE Banku. Początkowo jako analityk, następnie dyrektor departamentu analiz, a obecnie dyrektor zarządzający odpowiedzialny za nadzór nad działalnością analityczną i sprzedażą instytucjonalną. Wielokrotnie wyróżniany w rankingu analityków Gazety Giełdy Pakiet czy Forbes, m.in. uzyskując tytuł „analityk roku 2007”.

 

 

Zadaj nam pytanie

Jacek Klimczak

Członek Rady Nadzorczej
Radca prawny i specjalista w dziedzinie bankowości, finansów i rachunkowości.

Radca prawny, członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie. Ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, a także studia z zakresu finansów i bankowości w Akademii Ekonomicznej w Krakowie, specjalizacja bankowość.

W latach 2000-2003 złożył wszystkie egzaminy organizowane przez Association of Chartered Certified Accountants (ACCA) z zakresu rachunkowości, finansów, podatków i zarządzania.

W 1998 r. pracował w Banku BPH SA jako analityk finansowy instrumentów dłużnych. W okresie 1999-2000 był zatrudniony w Ernst & Young Audit Sp. z o.o. w charakterze audytora finansowego spółek działających w sektorze towarów konsumpcyjnych. W latach 2001-2003 pracował w kancelarii prawnej Wardyński i Wspólnicy. W latach 2004-2008 współpracował i był wspólnikiem kancelarii Wierciński, Kwieciński, Baehr. W latach 2009-2012 był wspólnikiem kancelarii Spaczyński, Szczepaniak i Wspólnicy.

Jacek Klimczak posiada wykształcenie i doświadczenie zawodowe zarówno w dziedzinie prawa jak i bankowości, finansów i rachunkowości. Jego główną specjalnością są transakcje fuzji i przejęć, struktury kapitałowe i finansowe, projekty restrukturyzacyjne, finansowanie inwestycji oraz bankowość.

 

Jest niezależnym członkiem Rady Nadzorczej.

Zadaj nam pytanie
Kamienie milowe
Strona korzysta z plików cookies. Zamknięcie tego komunikatu oznacza zgodę na ich zapisywanie na Twoim komputerze. Dowiedz się więcej. Zamknij