Wykaz Akcjonariuszy Inter Cars S.A. posiadających powyżej 5% 

Wykaz akcjonariuszy sporządzony został w oparciu o zawiadomienia otrzymane w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2005 r., nr 184 poz. 1539), art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. z 2005 r., nr 183 poz. 1538) oraz rocznej informacji o strukturze aktywów poszczególnych funduszy zaciągniętych z ich stron.

Struktura_akcjonariatu_pl_web10042017.png  

 

Lp. Akcjonariusz Liczba akcji Liczba głosów na WZA % udział w strukturze akcjonariatu
1. OK Automotive Investments B.V.* 3 726 721 3 726 721 26,30%
2. AVIVA OFE BZ WBK 1 932 000 1 932 000 13,64%
3. Andrzej Oliszewski 1 277 370 1 277 370 9,02%
4. AXA OFE 622 474 622 474 4,39%
5. Pozostali akcjonariusze 6 609 535 6 609 535 46,14%
  Ogólna liczba akcji/głosów 14.168.100 14.168.100 100%

 

*) OK Automotive Investments B.V. jest podmiotem zależnym od Krzysztofa Oleksowicza, członka Zarządu Spółki.

 

Kamienie milowe
Strona korzysta z plików cookies. Zamknięcie tego komunikatu oznacza zgodę na ich zapisywanie na Twoim komputerze. Dowiedz się więcej. Zamknij