- Drugi kwartał był dla Inter Cars bardzo dobry, spółka poprawiła marże na sprzedaży, a jednocześnie utrzymała koszty pod kontrolą, co pozwoliło na znaczne zwiększenie zysków. Dynamika przychodów zwalnia, co było oczekiwane, i wynika z wysokiej bazy, gdyż w poprzednich okresach spółka skokowo zwiększała sprzedaż - ocenia Marta Dancewicz, analityk Noble Securities.

- W ujęciu rocznym spodziewam się kilkunastoprocentowego przyrostu sprzedaży generowanego głównie na rynkach poza Polską. Podobnie, choć być może z nieco niższą dynamiką, powinny rosnąć przychody w kolejnym roku. Jednocześnie na wynikach ciąży sprzedaż na Ukrainie, która, począwszy od lutego, w każdym kolejnym miesiącu ma ujemną dynamikę rok do roku, przyszłość tego rynku zależy jednak w dużej mierze od sytuacji geopolitycznej i kursu walut - dodaje specjalistka.

źródło: Parkiet
30-08-2014

 

powrót