BESI Grupo Novo Banco w raporcie z 13 lipca rozpoczął wydawanie rekomendacji dla spółki Inter Cars od zalecenia "kupuj", ustalając cenę docelową na 265,5 zł za akcję.

 
W poniedziałek na zamknięciu sesji za papiery firmy płacono 231 zł.
 
Według BESI, przychody dystrybutora części samochodowych będą w najbliższych latach nadal stosunkowo dynamicznie rosnąć. Spodziewany jest wzrost zysku operacyjnego oraz netto w średniorocznym tempie na poziomie, odpowiednio, 11 proc. i 12 proc. w latach 2014-18.
 
"Analitycy oczekują wzrostów, pomimo prognozowanego spadku marży brutto na sprzedaży spółki w najbliższych latach. Również wyniki finansowe za II kwartał 2015 r. raczej nie przyniosą rozczarowań. Ponadto, po wygenerowaniu relatywnie słabych operacyjnych przepływów pieniężnych w 2014 roku, analitycy spodziewają się lekkiej poprawy już w roku bieżącym oraz wyraźnego ożywienia w tej kwestii począwszy od drugiej połowy 2016 r." - napisano w raporcie.
 
BESI liczy, że planowane na przyszły rok zakończenie znaczących wydatków kapitałowych da spółce możliwość wypłaty solidnej dywidendy, począwszy od roku 2017. 
 
Źródło: bankier.pl
2015-07-17
powrót