(...)Zdaniem analityków poprawa wyników dystrybutora części samochodowych jest już zawarta w wycenie papierów, które są o 20 procent droższe od porównywalnych firm. Zwracają oni uwagę na duży dług oraz wysokie zapotrzebowanie na kapitał obrotowy, które mogą utrudnić w przyszłości wypłaty dużych dywidend. Prognoza Erste dla Inter Cars na 2014 rok to 198,7 milionów złotych zysku netto oraz 4,22 miliarda złotych przychodów.

źródło: www.money.pl
02-01-2014

powrót