list-prezesa-zarzadu-2014.jpg

 

 

 

Szanowni Akcjonariusze,



Miniony rok był dla Inter Cars kolejnym rokiem szybkiego rozwoju. Nasze przychody osiągnęły rekordowy poziom blisko 6 mld zł, a sieć dystrybucji pokrywała 15 europejskich krajów.

Rok 2016 był też dla nas rokiem pełnym zmian dotykających wielu aspektów funkcjonowania Grupy. Dotyczyły one głównie rozwoju wiodących kategorii produktowych (segment osobowy, ciężarowy, opony, akumulatory, części karoseryjne) zarówno w kraju jak i zagranicą, a docelowo mają zapewnić Grupie silny i rentowny rozwój na kolejne lata. Podstawowym kanałem dystrybucji naszych produktów pozostał warsztat samochodowy i ta strategia sprzedaży będzie kontynuowana w przyszłości.

Naszym celem strategicznym jest co najmniej 10 mld przychodów ze sprzedaży w roku 2020. Skupiamy się na procesie obsługi Klienta. W naszym przekonaniu kluczem nie jest poziom procentowej realizacji marży, ale wzrost udziału w rynku vs stabilny przyrost rentowności netto. Jest to możliwe przy nadal dużym rozdrobnieniu na rynku dystrybucji części w Europie. Inter Cars cały czas przyspiesza i realizuje proces inwestycyjny jako czempion Europy Środkowo-Wschodniej. W dystrybucji produktów motoryzacyjnych na rynku niezależnym jesteśmy firmą nr 1 w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej, 5 firmą w całej Europie i 10 na świecie.

W 2016 roku sieć dystrybucji powiększyła się o 71 nowych fili. W Europie Środkowo-Wschodniej Grupa dysponuje siecią liczącą 445 filii (dane na koniec 2016 roku). Polska pozostała naszym największym rynkiem zbytu. W 2016 roku przychody Grupy Inter Cars wzrosły o 24,5% r/r , zysk netto był wyższy o 52% r/r i wyniósł 230 mln zł. 

Na tak dobry wynik wpłynęło kilka czynników, z których najważniejsze to wdrożenie dedykowanych strategii dla segmentów sprzedaży oraz dalsza ekspansja międzynarodowa. Jednocześnie udało nam się zoptymalizować poziom zapasów oraz wygenerować rekordowy poziom przepływów operacyjnych. W rezultacie wskaźnik naszego zadłużenia netto w stosunku do generowanej EBITDA spadł z poziomu 2,94 do bardzo bezpiecznego poziomu 2,45.

W 2016 roku kontynuowaliśmy realizację dotychczasowej polityki wypłaty dywidendy, biorąc jednocześnie pod uwagę rosnące zapotrzebowanie Grupy na kapitał obrotowy.

Głównym zadaniem inwestycyjnym było Centrum Logistyczne w Zakroczymiu oraz wdrożenie nowego systemu obsługi magazynu WMS (Warehouse Management System). Nowe Centrum Logistyczne rozpoczęło działalność operacyjną w styczniu 2017 roku, a oficjalne otwarcie jest planowane na 31 maja 2017 r. 

Dzięki tej inwestycji Inter Cars zyskał bazę do dalszej ekspansji na rynku Polski i Europy, a nasza spółka celowa ILS, zarządzająca siecią magazynów, będzie mogła oferować usługi logistyczne na najwyższym światowym poziomie. Centrum Logistyczne w Zakroczymiu to 50.000 m2 powierzchni. Łączny koszt inwestycji wyniósł około 170 mln zł, z czego ponad połowa wydatków dotyczyła inwestycji w system najbardziej nowoczesnej logistyki wewnątrzmagazynowej w branży dystrybucji części motoryzacyjnych w Europie.

 



Sieć logistyczna Inter Cars obejmuje obecnie nowe Centrum Logistyczne w Zakroczymiu, wspomagane ośmioma tzw. regionalnymi centrami dystrybucji, trzema w Polsce oraz po jednym na Łotwie, Ukrainie, w Rumunii, na Węgrzech i w Chorwacji.

Dodatkowo rozwijamy koncepcję tzw. midi HUB-ów, mniejszych magazynów regionalnych, których głównym zadaniem jest skrócenie łańcucha dystrybucji dla produktów masowych takich, jak opony, akumulatory czy oleje.

Kierując się potrzebami klienta, kontynuowaliśmy pracę nad rozwojem naszego konceptu „One Stop Shop”, który stanowi ofertę wartości dodanych dla naszych klientów mającą na celu wsparcie i rozwój biznesu warsztatów motoryzacyjnych, czego wyrazem jest na przykład dynamiczny rozwój projektu Rent a Car, w ramach którego nasi partnerzy biznesowi, czyli serwisy motoryzacyjne, mogą wspólnie z nami oferować samochody zastępcze dla swoich klientów w trakcie trwania naprawy pojazdów.

Nie wszystkie nasze zamierzenia udało się jednak zrealizować na oczekiwanym poziomie. Rozwój projektu Motointegrator odbiega od naszych ambitnych założeń jeżeli chodzi o założony harmonogram wprowadzania nowych funkcjonalności. Biorąc pod uwagę rosnące znaczenie internetu, planujemy 2017 roku zintensyfikować prace we wszystkich aspektach dotyczących ery cyfrowej. Jesteśmy w trakcie modyfikacji naszej strategii dla rynku B2C z wykorzystaniem przewagi, którą dysponujemy w rynku B2B.

Stawiamy sobie ambitne cele na 2017 rok. Obejmują one utrzymanie dwucyfrowej dynamiki wzrostu sprzedaży oraz utrzymanie rentowności netto na poziomie roku 2016. Na koniec 2017 roku Inter Cars będzie obecny w 17 krajach Europy z naziemną siecią dystrybucji. Nowe filie pojawią się na terenie Grecji oraz Bośni i Hercegowiny.

 

 

list-prezesa-podpis.jpg

Kamienie milowe
Strona korzysta z plików cookies. Zamknięcie tego komunikatu oznacza zgodę na ich zapisywanie na Twoim komputerze. Dowiedz się więcej. Zamknij