Liczba akcji (w sztukach)
Data dopuszczenia do obrotu
Prawo do dywidendy (od roku)
Wartość nominalna (w zł)
Cena emisyjna (w zł)
Agio
(w zł)
 
akcje serii A 
200 000
14.05.2004
1999
400 000
2,00
-
akcje serii B 
7 695 600
14.05.2004
1999
15 391 200
2,00
-
akcje serii C 
104 400
14.05.2004
1999
208 800
2,00
-
akcje serii D 
2 153 850
14.05.2004
2001
4 307 700
6,85
10 448 676
akcje serii E 
1 667 250
14.05.2004
2002
3 334 500
8,58
10 966 504
akcje serii G
1 875 000
14.03.2008
2007
3 750 000
122,00
225 000 000
akcje serii F1
10 001
06.08.2007
2008
20 002
33,59
315 900
akcje serii F2
30 000
25.06.2008
2008
60 000
37,13
1 053 900
akcje serii F1
147 332
06.08.2007
2009
294 664
33,59
4 654 249
akcje serii F2
127 333
25.06.2008
2009
254 666
37,13
4 473 208
Akcje serii F3
157 334
21.12.2009
2009
314 668
18,64
2 618 038
 
14 168 100
 
 
28 336 200
 
259 530 475

 

powrót