Lp. Akcjonariusz Liczba akcji Liczba głosów na WZA % udział w strukturze akcjonariatu
1. Krzysztof Oleksowicz 4.462.271 4.462.271 31,50%
2. AVIVA Otwarty Fundusz Emerytalny 1.682.216 1.682.216 11,87%
3. Andrzej Oliszewski 1.302.370 1.302.370 9,19%
3. ING Otwarty Fundusz Emerytalny 1.214.728 1.214.728 8,57%
6. AXA Otwarty Fundusz Emerytalny 797.777 797.777 5,63%
7 Pozostali akcjonariusze 4.708.738 4.708.738 33,24%
  Ogólna liczba akcji/głosów 14.168.100 14.168.100 100%
powrót