Zatrudnienie i ilość filii na dzień
31.03.2015
31.03.2014
Pracownicy
 
 
 Podmiot dominujący
339
331
 Spółki zależne
1380
1323
Filie
 
 
 Podmiot dominujący
170
157
 Spółki zależne
167
131

 

powrót