Spółka dominująca Inter Cars S.A. („Spółka”) jest spółką zarejestrowaną w Polsce. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe śródroczne za okres kończący się 30 czerwca 2018 roku zawiera dane spółki, spółek zależnych określonych jako Grupa Kapitałowa Inter Cars („Grupa”) oraz udział Grupy w jednostkach stowarzyszonych.

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Inter Cars za okres kończący się 31 grudnia 2017 roku jest dostępne na stronie www.intercars.com.pl w zakładce Relacje inwestorskie.

Na dzień 30 czerwca 2018 roku w skład Grupy Kapitałowej Inter Cars wchodziły: Inter Cars S.A.

jako Jednostka Dominująca oraz 31 jednostek, w tym:

  • 29 spółek zależnych od Inter Cars S.A.
  • 2 spółki pośrednio zależne od Inter Cars S.A.


Ponadto Grupa posiada udziały w jednej jednostce stowarzyszonej.

 

 

Nazwa podmiotu Siedziba Przedmiot działalności Metoda konsolidacji Procentowy udział Grupy w kapitale podstawowym
        30.06.2018 30.06.2017
    Podmiot dominujący
Inter Cars S.A. Warszawa Import i dystrybucja części zamiennych do samochodów osobowych oraz pojazdów użytkowych Pełna Nie dotyczy Nie dotyczy
  Spółki bezpośrednio zależne
Inter Cars Ukraine Ukraina, Chmielnicki Dystrybucja części zamiennych do samochodów osobowych oraz pojazdów użytkowych Pełna 100% 100%
Q-service Sp. z o.o. Cząstków Mazowiecki Doradztwo oraz organizacja szkoleń i seminariów w zakresie usług motoryzacyjnych i rynku motoryzacyjnego Pełna 100% 100%
Lauber Sp. z o.o. Słupsk Regeneracja części samochodowych. Pełna 100% 100%
Inter Cars Česká republika s.r.o. Czechy, Praga Dystrybucja części zamiennych do samochodów osobowych oraz pojazdów użytkowych Pełna 100% 100%
Feber Sp. z o.o. Warszawa Produkcja pojazdów samochodowych, przyczep i naczep Pełna 100% 100%
IC Development & Finance Sp. z o.o Warszawa Usługi developerskie i wynajmu nieruchomości Pełna 100% 100%
Armatus sp. z o.o. Warszawa Dystrybucja części zamiennych do samochodów osobowych oraz pojazdów użytkowych Pełna 100% 100%
Inter Cars Slovenská republika s.r.o. Słowacja, Bratysława Dystrybucja części zamiennych do samochodów osobowych oraz pojazdów użytkowych Pełna 100% 100%
Inter Cars Lietuva UAB Litwa, Wilno Dystrybucja części zamiennych do samochodów osobowych oraz pojazdów użytkowych Pełna 100% 100%
JC Auto s.r.o. Czechy, Karvina-Darkom Spółka nie prowadzi działalności operacyjnej Pełna 100% 100%
JC Auto S.A. Belgia, BrainL’Allued Dystrybucja części zamiennych do samochodów osobowych oraz pojazdów użytkowych Pełna 100% 100%
Inter Cars Hungária Kft Węgry, Budapeszt Dystrybucja części zamiennych do samochodów osobowych oraz pojazdów użytkowych Pełna 100% 100%
Inter Cars Italia s.r.l (dawne JC Auto s.r.l.) Włochy, Mediolan Dystrybucja części zamiennych do samochodów osobowych oraz pojazdów użytkowych Pełna 100% 100%
Inter Cars d.o.o. Zaprešić
(Grad
Zaprešić),
Chorwacja
Dystrybucja części zamiennych do samochodów osobowych oraz pojazdów użytkowych Pełna 100% 100%
Inter Cars Romania s.r.l. Rumunia, Cluj-Napoca Dystrybucja części zamiennych do samochodów osobowych oraz pojazdów użytkowych Pełna 100% 100%
Inter Cars Cyprus Limited Cypr, Nikozja Dystrybucja części zamiennych do samochodów osobowych oraz pojazdów użytkowych Pełna 100% 100%
Inter Cars Latvija SIA Mārupes
nov.,
Mārupe , 
Łotwa
Dystrybucja części zamiennych do samochodów osobowych oraz pojazdów użytkowych Pełna 100% 100%
Cleverlog-Autoteile GmbH Niemcy, Berlin Dystrybucja części zamiennych do samochodów osobowych oraz pojazdów użytkowych Pełna 100% 100%
Inter Cars Bulgaria Ltd. Bułgaria, Sofia Dystrybucja części zamiennych do samochodów osobowych oraz pojazdów użytkowych Pełna 100% 100%
Inter Cars Marketing Services Sp. z o.o. Warszawa, Polska Usługi reklamy, badania rynku i opinii publicznej Pełna 100% 100%
ILS Sp. z o.o. Kajetany
(Gm.
Nadarzyn),
Polska
Usługi logistyczne Pełna 100% 100%
Inter Cars Malta Holding Limited Birkirkara,
Malta
Zarządzanie posiadanymi aktywami Pełna 100% 100%
Q-service Truck Sp. z o.o. Warszawa, Polska Sprzedaż samochodów dostawczych I ciężarowych Pełna 100% -<,/span>
Inter Cars d o.o. (Slovenia) * Slovenia, Ljubljana Dystrybucja części zamiennych do samochodów osobowych oraz pojazdów użytkowych Pełna 100% -
Cleverlog Eesti OÜ(Estonia) * Estonia, Talin Dystrybucja części zamiennych do samochodów osobowych oraz pojazdów użytkowych Pełna 100% -
Inter Cars Piese Auto s.r.l. Kiszyniów, Mołdawia Dystrybucja części zamiennych do samochodów osobowych oraz pojazdów użytkowych Pełna 100% 100%
Inter Cars GREECE* Ateny, Grecja Dystrybucja części zamiennych do samochodówosobowych pojazdów użytkowych Pełna 100% 100%
Inter Cars d.o.o. Sarajewo, Bośnia i Hercegowina Dystrybucja części zamiennych do samochodów osobowych oraz pojazdów użytkowych Pełna 100% 100%
Inter Cars United Kingdom - automotive technology Ltd ** Londyn, Wielka Brytania Dystrybucja części zamiennych do samochodów osobowych oraz pojazdów użytkowych Nie dotyczny 100% -
Inter Cars Malta Limited*** Birkirkara, Malta Sprzedaż części zamiennych oraz usługi doradcze w zakresie usług motoryzacyjnych i rynku motoryzacyjnego Pełna 100% 100%
Aurelia Auto d o o**** Vinkovci, Chorwacja Dystrybucja części zamiennych oraz najem nieruchomości Pełna 100% 100%
Spółki stowarzyszone
InterMeko Europa Sp. z o.o. Warszawa, Polska Usługi kontroli i oceny podzespołów, części zamiennych i akcesoriów Praw własności 50% 50%

*    Spółka rozpoczęła działalność operacyjną w 3Q 2017 roku

**    Spółka nie rozpoczęła jeszcze działalności operacyjnej

***    100% udziałów posiada spółka zależna Inter Cars Malta Holding Limited

****    100% udziałów posiada spółka zależna Inter Cars d.o.o. (Chorwacja)

 

 

powrót