Spółka dominująca Inter Cars S.A. („Spółka”) jest spółką zarejestrowaną w Polsce. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe śródroczne za okres kończący się 30 czerwca 2016 roku zawiera dane spółki, spółek zależnych określonych jako Grupa Kapitałowa Inter Cars („Grupa”) oraz udział Grupy w jednostkach stowarzyszonych.
 

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Inter Cars za okres kończący się:
31 grudnia 2015 roku jest dostępne na stronie www.intercars.com.pl.


Na dzień 30 czerwca 2016 roku w skład Grupy Kapitałowej Inter Cars wchodziły: Inter Cars S.A. jako Jednostka Dominująca oraz 30 jednostek, w tym:

  • 26 spółek zależnych od Inter Cars S.A.
  • 2 spółki pośrednio zależne od Inter Cars S.A.

 

Ponadto Grupa posiada udziały w dwóch jednostkach stowarzyszonych.

 

Nazwa podmiotu Siedziba Przedmiot działalności Metoda konsolidacji Procentowy udział Grupy w kapitale podstawowym
        31.03.2015 31.03.2014
    Podmiot dominujący
Inter Cars S.A. Warszawa Import i dystrybucja części zamiennych do samochodów osobowych oraz pojazdów użytkowych Pełna Nie dotyczy Nie dotyczy
  Spółki bezpośrednio zależne
Inter Cars Ukraine Ukraina, Chmielnicki Dystrybucja części zamiennych do samochodów osobowych oraz pojazdów użytkowych Pełna 100% 100%
Q-service Sp. z o.o. Cząstków Mazowiecki Doradztwo oraz organizacja szkoleń i seminariów w zakresie usług motoryzacyjnych i rynku motoryzacyjnego Pełna 100% 100%
Lauber Sp. z o.o. Słupsk Regeneracja części samochodowych. Pełna 100% 100%
Inter Cars Česká republika s.r.o. Czechy, Praga Dystrybucja części zamiennych do samochodów osobowych oraz pojazdów użytkowych Pełna 100% 100%
Feber Sp. z o.o. Warszawa Produkcja pojazdów samochodowych, przyczep i naczep Pełna 100% 100%
IC Development & Finance Sp. z o.o Warszawa Usługi developerskie i wynajmu nieruchomości Pełna 100% 100%
Armatus sp. z o.o. Warszawa Dystrybucja części zamiennych do samochodów osobowych oraz pojazdów użytkowych Pełna 100% 100%
Inter Cars Slovenská republika s.r.o. Słowacja, Bratysława Dystrybucja części zamiennych do samochodów osobowych oraz pojazdów użytkowych Pełna 100% 100%
Inter Cars Lietuva UAB Litwa, Wilno Dystrybucja części zamiennych do samochodów osobowych oraz pojazdów użytkowych Pełna 100% 100%
JC Auto s.r.o. Czechy, Karvina-Darkom Spółka nie prowadzi działalności operacyjnej Pełna 100% 100%
JC Auto S.A. Belgia, BrainL’Allued Dystrybucja części zamiennych do samochodów osobowych oraz pojazdów użytkowych Pełna 100% 100%
Inter Cars Hungária Kft Węgry, Budapeszt Dystrybucja części zamiennych do samochodów osobowych oraz pojazdów użytkowych Pełna 100% 100%
Inter Cars Italia s.r.l (dawne JC Auto s.r.l.) Włochy, Mediolan Dystrybucja części zamiennych do samochodów osobowych oraz pojazdów użytkowych Pełna 100% 100%
Inter Cars d.o.o. Chorwacja, Zagrzeb Dystrybucja części zamiennych do samochodów osobowych oraz pojazdów użytkowych Pełna 100% 100%
Inter Cars Romania s.r.l. Rumunia, Cluj-Napoca Dystrybucja części zamiennych do samochodów osobowych oraz pojazdów użytkowych Pełna 100% 100%
Inter Cars Cyprus Limited Cypr, Nikozja Dystrybucja części zamiennych do samochodów osobowych oraz pojazdów użytkowych Pełna 100% 100%
Inter Cars Latvija SIA Łotwa, Ryga Dystrybucja części zamiennych do samochodów osobowych oraz pojazdów użytkowych Pełna 100% 100%
Cleverlog-Autoteile GmbH Niemcy, Berlin Dystrybucja części zamiennych do samochodów osobowych oraz pojazdów użytkowych Pełna 100% 100%
Inter Cars Bulgaria Ltd. Bułgaria, Sofia Dystrybucja części zamiennych do samochodów osobowych oraz pojazdów użytkowych Pełna 100% 100%
Inter Cars Marketing Services Sp. z o.o. Warszawa Usługi reklamy, badania rynku i opinii publicznej Pełna 100% 100%
ILS Sp. z o.o. Nadarzyn Usługi logistyczne Pełna 100% 100%
Inter Cars Malta Holding Limited Malta Zarządzanie posiadanymi aktywami Pełna 100% 100%
Q-service Truck Sp. z o.o. Warszawa Sprzedaż samochodów dostawczych I ciężarowych Pełna 100% -
Inter Cars d o.o. (Slovenia) * Slovenia, Ljubljana Dystrybucja części zamiennych do samochodów osobowych oraz pojazdów użytkowych Pełna 100% -
Cleverlog Eesti OÜ(Estonia) * Estonia, Talin Dystrybucja części zamiennych do samochodów osobowych oraz pojazdów użytkowych Pełna 100% -
Inter Cars Moldavia * Kiszyniów, Mołdawia Dystrybucja części zamiennych do samochodów osobowych oraz pojazdów użytkowych Nie dotyczy 100%  
Spółki pośrednio zależne
Inter Cars Malta Limited Malta Sprzedaż części zamiennych oraz usługi doradcze w zakresie usług motoryzacyjnych i rynku motoryzacyjnego Pełna 100% 100%
Aurelia Auto d o o Chorwacja Dystrybucja części zamiennych oraz najem nieruchomości Pełna 100% 100%
Spółki stowarzyszone
SMiOC FRENOPLAST Bułhak i Cieślawski S.A. Szczytno Produkcja materiałów i okładzin ciernych Praw własności 49% 49%
InterMeko Europa Sp. z o.o. Warszawa Usługi kontroli i oceny podzespołów, części zamiennych i akcesoriów Praw własności 50% 100%

*Spółka rozpoczęła działalność operacyjną w 1Q2015 roku

 

powrót